Realitní kancelář CETEM | reality.cz


Realitní kancelář CETEM | reality.cz kvalitně Vám vypracuje všechny informace a fotografie Vaší nemovitosti. Také Vám rozešleme nabídku na realitní servery nebo ji přímo nabídneme poptávajícím klientům.

Prohlídky Vaší nemovitosti s klientem dle potřeby. Dále nabídneme zájemci pomoc při financování. Zájemce podepíše rezervační smlouvu na nemovitost ( předem poskytneme smlouvu k náhledu, aby ji mohl klient v případě potřeby připomínkovat ). Prodejce podepíše zprostředkovatelkou smlouvu ( předem poskytneme smlouvu k náhledu, aby ji také mohl prodejce v případě potřeby připomínkovat ).

Připravíme a zajistíme všechny podklady pro vyhotovení smluv. ( dokumenty z katastru nemovitosti ). V případě, že klient bude hradit nemovitost hypotečním úvěrem zajistíme z katastru nemovitosti dokumenty ( výpis z katastru nemovitosti, snímek z katastrální mapy, nabývací titul) a předáme je finančnímu poradci.

Zajistíme schůzku s bankovním odhadcem. Advokátní kancelář Vám v případě potřeby poskytne advokátní úschovu na kupní cenu. Poplatky za ověřování podpisů platí naše realitní kancelář. Podáme návrh zástavního práva a návrh na změnu vlastníka na katastrální úřad. Kolky a poplatky na katastrálním úřadě platí naše realitní kancelář. Návrhy na vklad zástavního a vlastnického práva z katastru nemovitosti doručíme bance a dohlídneme na to, aby byly peníze uvolněny dle uvedeného termínu ve smlouvě. Předáme nemovitost a připravíme předávací protokol. V den předání nemovitosti sepíšeme stavy všech měřičů, zaprotokolujeme technický stav včetně zařízení.

Pravidelně budeme kontrolovat přes dálkový přístup ( katastrálním úřadu ) v jakém stavu je převod vlastnického práva na kupujícího a ihned po převedení zajistíme nový výpis z katastru nemovitosti.

Taktéž zajistíme bankovního odhadce pro vypracování daňového přiznání. Vypracujeme daňové přiznání k dani z převodu nemovitosti, které doručíme na příslušný ( finanční úřad ).

 

Služby hrazené naší realitní kanceláří  _____________________________________________________

Veškeré poplatky spojené s vkladem na katastrálním úřadu, smlouvy,advokátní úschovu, ověřování podpisů, dokumenty z KN.

 
Realitní služby  _________________________________________________________________________

- prodej a pronájem nemovitostí   

- vypracování smluv  

- zprostředkování prodeje a pronájmu   

- zástavní práva a věcná břemen  

- zajištění hypotéčních úvěrů a půjček na bydlení   

- prodej a řešení spoluvlastnických podílů

   
Finanční služby  __________________________________________________________________________

- refinancování hypotéčních úvěrů 

- finanční úložky, služby schovatele   

- směnky a dlužní úpisy   

- stavební spoření, překlenovací úvěry   

- hypoteční úvěry
 

Právní servis   _____________________________________________________________________________
 

- vypracování kupních smluv   

- dohoda o převodu členských práv a povinností   

- notářské a advokátní úschovy kupní ceny   

- zřízení zástavních práv k pohledávce

    

Znalecké posudky _________________________________________________________________________
  

- zajištění znaleckých posudků a odhadů   

- pro daň z převodu nemovitostí   

- pro daň dědickou a darovací   

- pro určení ceny obvyklé   

- pro soudní řízení
 

V případě bližších informací nás kdykoliv kontaktujte. Pokud máte vlastní byt, rodinný dům nebo pozemek na prodej, kontaktujte nás a přesvěčte se sami, že nemovitostem rozumíme a umíme Vám v co nejkratším termínu Vaši nemovitost prodat. Tým CETEM | reality.cz